sövdə

sövdə
is. <ər.> Alver, alış-veriş. <Həkim gülüb dedi:> Hacı ağa, belə də sövdə olarmı? Ə. H.. <Əli Sərdara:> Sövdənizin baş tutmaması, yəqin ki, heç xoşlarına gəlmədi. P. M.. Sövdə etmək – alış-veriş etmək. <Hacı Qara:> Əgər nağd pulunuz yox isə, mən yağ ilə sövdə edərəm, bəşərti ki, xalis inək yağı ola. M. F. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • SoVD — Der Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) ist ein sozialpolitischer Interessenverband, der sich für die Stärkung der sozialen Rechte einsetzt. Der Verband vertritt die Interessen der gesetzlich Rentenversicherten, der gesetzlich… …   Deutsch Wikipedia

  • sövdəgər — is. <ər. sövdə və fars. . . . gər> köhn. Parça alverilə məşğul olan adam, tacir, parça mağazası sahibi. <Hacı Saleh:> Sənə məlumdur ki, bu şəhərin sövdəgərlərinin əksərini mən pullu etmişəm. S. S. A.. <Qönçə:> <Mirzə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sövdələşmək — f. köhn. Alverdə, sövdədə razılığa gəlmək, saziş bağlamaq, razılıq əldə etmək, razılaşmaq. – Sonra sövdələşərik, – deyib, tacir qeyri müəyyən cavab verdi. M. İ.. Gün olmaz ki, qızın özünə, ya nənəsinə deyən olmasın ki, «daha vaxtdır, bir halal… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sövdələşmə — 1. «Sövdələşmək»dən f. is. 2. məc. Dilləşmə, uzlaşma; gizli saziş, razılıq, sözbirlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sövdəgərlik — is. köhn. Sövdəgərin işi, peşəsi; parça ticarəti ilə məşğul olma. <Hacı Qara:> . . Mən bir fağır adamam, peşəm sövdəgərlikdir. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Reichsbund — Der Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) ist ein sozialpolitischer Interessenverband, der sich für die Stärkung der sozialen Rechte einsetzt. Der Verband vertritt die Interessen der gesetzlich Rentenversicherten, der gesetzlich… …   Deutsch Wikipedia

  • Reichsbund der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten — Der Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) ist ein sozialpolitischer Interessenverband, der sich für die Stärkung der sozialen Rechte einsetzt. Der Verband vertritt die Interessen der gesetzlich Rentenversicherten, der gesetzlich… …   Deutsch Wikipedia

  • Sozialverband Deutschland — e.V. (SoVD) ehemals Reichsbund, gegründet 1917 Typ gemeinnütziger eingetragener Verein Gründung …   Deutsch Wikipedia

  • Pflegezeit (Arbeitsfreistellung) — Die Pflegezeit soll Arbeitnehmern gestatten, sich für eine begrenzte Zeitdauer von der Arbeit freistellen zu lassen oder in Teilzeit zu arbeiten, um Angehörige zu pflegen, ohne dadurch den Arbeitsplatz zu gefährden. In Deutschland haben… …   Deutsch Wikipedia

  • Integ — Die integ Jugend im Sozialverband Deutschland ist ein dem Sozialverband Deutschland angegliederter Jugendverband, welcher sich für die Inklusion (Soziologie) behinderter und sozial schwacher junger Menschen in die Gesellschaft einsetzt.… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”